simple web templates

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor expertwinschoten.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van expertwinschoten.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Expert Winschoten . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expert Winschoten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Expert Winschoten.


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Expert Winschoten te mogen claimen of te veronderstellen.


Expert Winschoten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Expert Winschoten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van expertwinschoten.nl op deze pagina.



ADRES

Langestraat 104   
9671 PN Winschoten

CONTACT
Email: winschoten@expert.nl
Telefoon: 0597 - 413 021




LINKS

Maandag
van 13:00 tot 18:00
Dinsdag t/m donderdag
van 9:00 / 18:00
Vrijdag 
van 9:00 tot 21:00 (Koopavond)
Zaterdag
van 9:00 tot 17:00